Jak piszemy: udowadniać czy udawadniać?

udowadniać

Poprawna pisownia

udawadniać

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „udowadniać”.

Czasownik „udowadniać” to czasownik niedokonany.
Jego błędna forma „udawadniać” wynika prawdopodobnie z wymiany głoskowej obu głosek o podczas zmiany aspektu czasownika, podczas gdy powinna jej podlegać tylko jedna z nich (udowodnić – udowadniać).

Przykłady użycia:
Autor próbuje udowadniać czytelnikowi ryzykowną tezę.
Zamierzasz udowadniać swoją rację w taki sposób?

Komentarze