Jak piszemy: ukoić czy ukojić?

ukoić

Poprawna pisownia

ukojić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „ukoić”.

 

„Ukoić” znaczy ‘wpłynąć łagodząco, pocieszyć, uspokoić’.

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

Warto podkreślić, że rzeczownik zapiszemy przez „j” – „ukojenie”.

 

Przykłady:

Ta muzyka mnie ukoiła.

Dzięki temu, że mnie ukoiłaś, czuję się spokojniejsza.

Komentarze