Jak piszemy: ukrócić czy ukrucić?

ukrócić

Poprawna pisownia

ukrucić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "ukrócić".

 

W odniesieniu do tego słowa stosujemy słownikową zasadę, która głosi, że piszemy "ó", gdy wymienia się na "a" w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych ("ukrócić" - "ukracanie").

 

Przykłady:

Burmistrzowi miasta udało się ukrócić samowolę urzędników.

Władze chcą ukrócić nadużycia, do których dochodzi w prywatnych przedsiębiorstwach.

Dzięki nowym przepisom policja ukróciła bezkarność piratów drogowych.

Komentarze