Jak piszemy: ukuć czy ukłuć?

ukuć

Zależy od kontekstu

ukłuć

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Czasownik „ukuć” znaczy: wytworzyć coś z metalu oraz wymyślić wyraz, termin itd.

Czasownik „ukłuć” oznacza: zranić czymś ostrym, spowodować ból, sprawić komuś przykrość.

Przykłady użycia:
Na potrzeby tego opracowania trzeba było ukuć nowe terminy.
Wystarczyło dać mu ciężki młotek, potrafił ukuć dosłownie wszystko.
Uważaj, żeby nie ukłuć się igłą.
Takie słowa mogą ukłuć w serce.

Komentarze