Jak piszemy: uledz czy ulec

ulec

Poprawna pisownia

uledz

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest ulec.

Ulec jest czasownikiem dokonanym od „ulegać", czyli zostać pokonanym, ustąpić komuś lub czemuś oraz być pod wpływem czegoś.

Błędna forma uledz wynika z udźwięcznienia na końcu wyrazu.

UWAGA: Ulec łączy się tylko z rzeczownikami nacechowanymi negatywnie, np. przemoc, pokusa. Niepoprawne konstrukcje, takie jak ulec poprawie (ulec to ruch w górę, zaś poprawie – w górę) są wynikiem nadużycia w połączeniu rzeczownika utworzonego od czasownika (lepiej jest więc napisać: poprawić się).

Przykłady:

Nasz zawodnik musiał ulec przeciwnikowi, który był znacznie szybszy.
Nie dało się nie ulec jego urokowi.
Ulec namowom to także brak asertywności.

Komentarze

~ hagfrfre
4/14/23, 11:00 AM
Ulec zmianie jest niepoprawme
~ Kara
9/28/22, 7:09 PM
a ulec zmianie jest poprawne?
~ DanielPiesto
4/26/21, 10:00 AM
Ulec zmianie jest raczej neutralne a przecież poprawne.
~ R2
1/4/19, 11:49 AM
(ulec to ruch w górę, zaś poprawie – w górę) - chyba ktoś coś tutaj namieszał
~ Wojtek
11/20/18, 12:24 PM
Dobra rada