Jak piszemy: ułóż czy ułuż?

ułóż

Poprawna pisownia

ułuż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to ułóż. 

Ułóż oznacza doprowadzić coś do porządku, tworzenie całości z poszczególnych elementów, ulokowanie czegoś w określonym miejscu, planowanie, zhierarchizowanie, sporządzenie.  

Ułóż jest formą w 2 osobie liczby pojedynczej w trybie rozkazujących pochodzącym od czasownika ułożyć, co również wyjaśnia pisownię z użyciem ó, ułóż, bo: ułożyć. Wszystkie słowa, które w wyrazach pochodnych wymieniają się na a, e lub o, zawsze będą zapisywane przez ó.  

Przykłady:

Aby udzielić pierwszej pomocy ułóż poszkodowanego w bezpiecznym miejscu. 
Ułóż ze mną te puzzle!” - prosiła młodsza siostra. 
Trenując jogę, ułóż odpowiednio ciało aby uniknąć kontuzji.

Komentarze