Jak piszemy: umią czy umieją?

umieją

Poprawna pisownia

umią

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "umieją".

Czasownik umieć należy do koniugacji IV (czasem określanej jako III-e). Obejmuje ona te czasowniki, których temat w czasie teraźniejszym kończy się na samogłoskę -e (umie-m), w odmianie przyjmuje zaś następujące końcówki:

  • -m w 1. osobie liczby pojedynczej (umie-m),
  • -sz w 2. osobie liczby pojedynczej (umie-sz),
  • zerową w 3. osobie liczby pojedynczej (umie ø),

Natomiast w 3. osobie liczby mnogiej, między tematem (umie-) a końcówką (-ą) pojawia się dodatkowo spółgłoska -j- . Stąd poprawna forma to "umieją".

 

Przykłady:

Moi rodzice umieją pływać. 

Ala i Kasia umieją pięknie malować.  

 

Na tej samej zasadzie odmieniają się również czasowniki: rozumieć (rozumieją), śmieć (śmieją). 

Wyjątkiem są takie czasowniki należące do koniugacji IV, jak: wiedzieć, jeść. W odmianie w 3. osobie liczby mnogiej między tematem a końcówką pojawia się spółgłoska -dz-: wiedzą, jedzą.  

Komentarze

~ L
7/10/23, 8:32 PM
@J Śmiem twierdzić inaczej XD
~ J
5/18/21, 4:54 AM
Śmieć to rzeczownik, śmiać to czasownik
~ k
4/18/21, 9:35 PM
ok