Jak piszemy: umorzenie czy umożenie?

umorzenie

Poprawna pisownia

umożenie

Niepoprawna pisownia

Wyraz „umorzenie” piszemy przy użyciu rz.

Umorzenie to usunięcie, zlikwidowanie lub zrezygnowanie z postępowania sądowego, śledztwa czy też ściągania długu.

Rz w wyrazie „umorzenie” jest niewymienne. Zapis w takiej formie przetrwał z języka starosłowiańskiego, gdzie zapis morti ewaluował na morzyć, czyli uznać za nieważne, które we współczesnym języku rozwinęło się w "umorzyć".

Przykłady:
Nastąpiło umorzenie długu, który miał wobec firmy.
Umorzenie raty kredytu było niemożliwe.
Umorzenie śledztwa stawało się nieuchronne.

Komentarze