Jak piszemy: unii czy uni?

unii

Poprawna pisownia

uni

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „unii”.

 

„Unii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej rzeczownika „unia”.

Końcówkę -ii piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na -nia, które wymawia się jako ńja, np. harmonia – harmonii, linia – linii (w przeciwieństwie do tych wymawianych jako ńa, np. dynia – dyni, kuchnia – kuchni).

 

Przykłady użycia:

W tym roku do Unii Europejskiej przystąpią kolejne państwa.

Wszystkie wymienione kraje muszą dostosować się do wymogów unii.

Komentarze