Jak piszemy: upokarzać czy upakarzać?

upokarzać

Poprawna pisownia

upakarzać

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "upokarzać".

 

Prawidłową pisownię czasownika "upokarzać" można łatwo potwierdzić, tworząc od niego czasownik dokonany "upokorzyć". Zgodnie z zasadą jeżeli w czasowniku dokonanym występują przynajmniej 2 samogłoski o, to w jego formie niedokonanej na a zmienia się tylko ostatnia z nich.

 

Przykłady:

Czy ty zawsze musisz mnie tak upokarzać w obecności naszych znajomych?

Rodzic nigdy nie powinien upokarzać swojego dziecka.

Jak możesz się tak upokarzać!

Komentarze