Jak piszemy: upoważnienie czy upowarznienie?

upoważnienie

Poprawna pisownia

upowarznienie

Niepoprawna pisownia

Wyraz “upoważnienie” piszemy z użyciem litery "ż". 

 

“Upoważnienie” jest formą rzeczownikową czasownika "upoważnić/upoważniać". Oznacza pełnomocnictwo, uprawnienie, dokument, który daje komuś prawo do czegoś. 

Spółgłoska ż w wyrazie “upoważnienie” jest niewymienna. Jej występowania nie wyjaśnia zatem reguła wymienności ż na: dz, g, h, s, z, ź, ani żadna inna zasada ortograficzna. Pisownię tego wyrazu trzeba zapamiętać. 

 

Przykłady: 

Wypiszę upoważnienie, abyś mógł odebrać moje wyniki badań. 

Do odbioru listu poleconego w czyimś imieniu jest potrzebne pisemne upoważnienie. 

Bez mojego upoważnienia nie wolno ci podpisywać dokumentów firmowych. 

Komentarze