Jak piszemy: Urząd Skarbowy czy urząd skarbowy – dużą czy małą literą?

Urząd Skarbowy

Zależy od kontekstu

urząd skarbowy

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Kiedy nazwy używamy w języku potocznym, zapisujemy ją małą literą, np.: Muszę pójść do urzędu skarbowego.

Kiedy nazwy używamy w znaczeniu konkretnej jednostki lub pojawia się ona w dokumentach, wtedy zapisujemy ją dużą literą, np.: Urząd Skarbowy nr 2 znajduje się przy ulicy Brzozowej.

Komentarze