Jak piszemy uspokuj się czy uspokój się

uspokój się

Poprawna pisownia

uspokuj się

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest uspokój się.

Uspokój się jest czasownikiem w 2 osobie liczby pojedynczej w trybie rozkazującym, pochodzącym od uspokoić się. Oznacza stać się cichym, spokojnym, odzyskać spokój.

Poprawny zapis uspokój się wyjaśnia reguła ortograficzna, która mówi, że ó piszemy wtedy, gdy wymienia się na a, e lub o, a więc: uspokój się, bo: uspokoić się (uspokajać się). Błędny zapis wynika z analogii do końcówki -uj (-uje), którą zawsze zapisujemy z użyciem u.

Przykłady:

Uspokój się! Nerwy w niczym nie pomogą!
Uspokój się, nie jesteś tutaj sam!
Jesteś taki głośny! Uspokój się!

Komentarze