Jak piszemy: usuń czy usóń?

usuń

Poprawna pisownia

usóń

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "usuń".

 

Zwrot "usuń" to tryb rozkazujący czasownika "usunąć". Oznacza pozbycie się czegoś.

Wyraz "usuń" jest pochodną prasłowiańskiego sunǫti – co oznaczało przesuwać, posuwać, pchnąć itp. Od tego słowa wzięło się polskie "suwać", które z przedrostkiem u tworzy słowo "usuwać" – "usuń".

 

Przykłady: 

Usuń wszystkie klocki z podłogi, zanim ktoś się przewróci.

Najpierw usuń zbędne rzeczy, a dopiero potem układaj na półkach.

Lepiej usuń te zdjęcia, zanim ktoś je zobaczy.

Komentarze