Jak piszemy: usuwać czy usówać?

usuwać

Poprawna pisownia

usówać

Niepoprawna pisownia

W zapisie czasownika usuwać powinno znaleźć się U (otwarte, zwykłe). Łatwo utrwalić sobie taką pisownię przez analogię ze słowem zasuwać, którego wyraz pokrewny zasuwka jest jednym z najpopularniejszych szkolnych wyjątków. Zawarte w tych wyrazach U nie jest częścią przyrostka, lecz rdzenia, stąd pisownia Ó jest nieuzasadniona.

Przykłady:

Usuń hasło i utwórz nowe.
Czy na pewno chcesz usuwać wszystkie zdjęcia z wakacji?

Komentarze