Jak piszemy: uważać czy uwarzać?

uważać

Poprawna pisownia

uwarzać

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "uważać".

 

"Uważać" oznacza ostrożność, koncentrację na czymś, pilnowanie kogoś lub czegoś, a także wysuwanie wniosku, reprezentowanie jakiegoś poglądu.

Poprawny zapis "uważać" wyjaśnia zasada ortografii mówiąca, że jeśli w wyrazach pokrewnych "ż" wymienia się na "g", wówczas wyraz ten pisany jest z użyciem "ż", a więc: uważać, bo: uwaga

 

Przykłady:

Obiecał uważać, wyprowadzając agresywnego psa sąsiadów. 
Zdarzało mi się nie uważać na lekcji i dostać przez to uwagę. 
Nie lubię ludzi, którzy uważają się za kogoś lepszego i gardzą innymi.

Komentarze