Jak piszemy: uwieść czy uwieźć?

uwieść

Zależy od kontekstu

uwieźć

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Czasownik „uwieść” oznacza: oczarować, wzbudzić w kimś zachwyt, pożądanie, obiecując coś, wpłynąć na czyjeś postępowanie.

Czasownik „uwieźć” oznacza: zabrać, wywożąc, zabrać kogoś/coś ze sobą siłą.

Przykłady użycia:
Ten pisarz potrafi uwieść mnie od pierwszych słów.
Doskonale umiał uwieść swoimi obietnicami.
Nie wiem, jak to się stało, ale dałam się im uwieźć gdzieś daleko za miasto.

Komentarze