Jak piszemy: uziemić czy uziemnić?

uziemić

Poprawna pisownia

uziemnić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „uziemić”.

Jedyną właściwą postacią omawianego czasownika jest forma „uziemić”. Wyjaśnia to etymologia słowa. Czasownik „uziemić” pochodzi od rzeczownika „ziemia” – w tym wyrazie nie występuje zaś litera n.

Przykłady użycia:
Mój mąż nie chce ze mną nigdzie wychodzić, chciałby mnie uziemić w domu.
Należy uziemić tę instalację.
Pogoda uziemiła nas w hotelu.

Komentarze