Jak piszemy: viceversa czy vice versa - razem czy osobno?

vice versa

Poprawna pisownia

viceversa

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą vice versa jest pisownia rozłączna.

Vice versa występuje w znaczeniu na odwrót, odwrotnie, wzajemnie.

Vice versa jest wyrażeniem pochodzenia łacińskiego. Zapis vice versa jest rozłączny, ponieważ w łacinie oba słowa występują samodzielnie: vice, czyli osoba będą niżej w hierarchii (np. wicedyrektor, wiceprzewodniczący) oraz verso oznaczające odwrotną stronę (w książce strona verso to strona parzysta lub lewa).

UWAGA: Dopuszczalny jest także skrót v.v.

Przykłady:

– Nie życzę Ci źle. – I vice versa.
Nie chce wiedzieć co mówią o nim i vice versa.
Ona nie chce z nim rozmawiać i vice versa.

Komentarze