Jak piszemy: w ciągu czy w przeciągu?

w ciągu

Zależy od kontekstu

w przeciągu

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

Językoznawcy wolą używać sformułowania „w ciągu”, jednak mówią też, że „w przeciągu” nie jest błędne. Możemy zatem powiedzieć zarówno „Podam ci odpowiedź w ciągu trzech dni”, jak i „Podam ci odpowiedź w przeciągu czterech dni”.

Zwrotu „w przeciągu” możemy używać również w takim kontekście, w którym „przeciąg” oznacza „silny prąd powietrza przepływający przez jakieś pomieszczenie na przestrzał” (Słownik Języka Polskiego PWN).

 

Przykłady:

Odpowiem ci na to pytanie w ciągu kilku godzin.

Nie stój w tym przeciągu, bo zachorujesz.

Komentarze