Jak piszemy: w ciągu czy w przeciągu?

w ciągu

Zależy od kontekstu

w przeciągu

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

Językoznawcy wolą używać sformułowania „w ciągu”, jednak mówią też, że „w przeciągu” nie jest błędne. Możemy zatem powiedzieć zarówno „Podam ci odpowiedź w ciągu trzech dni”, jak i „Podam ci odpowiedź w przeciągu czterech dni”.

Zwrotu „w przeciągu” możemy używać również w takim kontekście, w którym „przeciąg” oznacza „silny prąd powietrza przepływający przez jakieś pomieszczenie na przestrzał” (Słownik Języka Polskiego PWN).

 

Przykłady:

Odpowiem ci na to pytanie w ciągu kilku godzin.

Nie stój w tym przeciągu, bo zachorujesz.

Komentarze

~ Włodzimierz
3/10/23, 12:54 PM
używanie " w przeciągu " w kontekście czasu to po prostu brak odpowiedniego wykształcenia
~ PIOTR
6/15/22, 8:33 AM
W przeciągu nie odnosi się do czasu, szanujmy język polski.
~ Frt
6/10/20, 11:20 AM
Nie zgadzam się z tym, nie wiem czemu ostatnio daje się tam mocne upusty błędom językowym. Powinno się wyeliminować określenie "w przeciągu" jako określenie czasu, a stosować tylko do określenia silnego przepływu powietrza.