Jak piszemy: w cudzysłowie czy w cudzysłowiu?

w cudzysłowie

Poprawna pisownia

w cudzysłowiu

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "w cudzysłowie"

 

"W cudzysłowie" oznacza przytoczenie czyichś słów, cytat, oznaczane graficznie za pomocą pary znaków interpunkcyjnych („ ”).

Poprawna pisownia wynika z odmiany deklinacyjnej wyrazu "cudzysłów", który w miejscowniku liczby pojedynczej to (o kim? o czym? myślę) "cudzysłowie". Dla ułatwienia zapamiętania prawidłowej końcówki fleksyjnej polecam analogię odmiany do wyrażenia "mieć coś w głowie" (a nie w głowiu).

 

Przykłady:

Zapisany w cudzysłowie aforyzm o marzeniach dostałam od mojej przyjaciółki.
Terminy podane w cudzysłowie odnoszą się do zagadnień sztuki teatralnej.
Nauczyciel zwracał naszą uwagę na wyrażenia zapisane w cudzysłowie.

Komentarze

~ tomo
3/19/24, 11:25 AM
Nie, bo w cudzysłowu.