Jak piszemy: w cudzysłowie czy w cudzysłowiu?

w cudzysłowie

Poprawna pisownia

w cudzysłowiu

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to w cudzysłowie

W cudzysłowie oznacza przytoczenie czyichś słów, cytat, oznaczane graficznie za pomocą pary znaków interpunkcyjnych („ ”).

Poprawna pisownia wynika z odmiany deklinacyjnej wyrazu cudzysłów, który w miejscowniku liczby pojedynczej to (o kim? o czym? myślę) cudzysłowie. Dla ułatwienia zapamiętania prawidłowej końcówki fleksyjnej polecam analogię odmiany do wyrażenia mieć coś w głowie (a nie w głowiu).

Przykłady:

Zapisany w cudzysłowie aforyzm o marzeniach dostałam od mojej przyjaciółki.
Terminy podane w cudzysłowie odnoszą się do zagadnień sztuki teatralnej.
Nauczyciel zwracał naszą uwagę na wyrażenia zapisane w cudzysłowie.

Komentarze