Jak piszemy: w dodatku czy wdodatku – razem czy osobno?

w dodatku

Poprawna pisownia

wdodatku

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest w dodatku.

W dodatku oznacza oprócz tego, nawiasem mówiąc, poza tym, co więcej, ponadto. 

W dodatku należy do wyrażenia przyimkowego, złożonego z przyimka w oraz rzeczownika dodatek. Zgodnie z zasadami ortografii takie konstrukcje zawsze zapisujemy osobno.

Przykłady:

Pracowali ponad swoje siły i w dodatku za niewielkie pieniądze.
Wyjechał po kryjomu, w dodatku nie spłaciwszy długów.
Restauracja prowadzona jest przez Włocha, który w dodatku zajmuje się gotowaniem dań dnia.

Komentarze