Jak piszemy: w głąb czy wgłąb - razem czy osobno?

w głąb

Zależy od kontekstu

wgłąb

Zależy od kontekstu

Poprawny zapis zależy od kontekstu.

 

Zwroty "w głąb" i "wgłąb" często bywają ze sobą mylone, choć każde z nich jest nośnikiem innego znaczenia i pełni w zdaniu odmienną funkcję. "W głąb" to fraza przysłówkowa miejsca oznaczająca, że coś jest skierowane w dół, do wnętrza czegoś. Wyraz "wgłąb" jest natomiast czasownikiem odmienionym w drugiej osobie liczby pojedynczej (wgłębić/wgłębiać, np. wgłębić się w zagadnienie; poznać je lepiej, dokładniej).

 

Przykłady:

Wyprawa w głąb dżungli zakończyła się porażką z powodu ataku pytona.

Podczas podwórkowego meczu piłka wpadła w głąb studni i nie można było jej odzyskać.

Wgłąb się w to opowiadanie, wtedy na pewno zrozumiesz jego kontekst.

Komentarze