Jak piszemy: w każdym razie czy w każdym bądź razie?

w każdym razie

Poprawna pisownia

w każdym bądź razie

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego wyrażenia to w każdym razie.

W każdym razie oznacza niezależnie od tego co zostało powiedziane, niezależnie od okoliczności; tak czy inaczej, tak czy siak, mimo wszystko, w każdym przypadku.

Poprawny zapis to w każdym razie. Wyrażenie bądź wyraża to samo, co cząstka -kolwiek (ktokolwiek, jakkolwiek), która zaś używana jest w znaczeniu każdy. Gdyby połączyć oba wyrazy, doszłoby do powstania pleonazmu (czyli „masła maślanego”) bądź każdy, którego używać nie wolno. Stąd niepoprawne w każdym bądź razie jest prawdopodobnie wynikiem połączenia się dwóch podobnych wyrażeń: w każdym razie i bądź co bądź

Przykłady:

W każdym razie będę musiał się wytłumaczyć ze swojego zachowania.
Nie potrafili zdecydować dokąd pojechać na wakacje, w każdym razie wybrali jednak Chorwację.
Podjęte działania zapobiegawcze w każdym razie są niewystarczające. 

Komentarze