Jak piszemy: w porównaniu z czymś czy w porównaniu do czegoś?

w porównaniu z czymś

Poprawna pisownia

w porównaniu do czegoś

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „w porównaniu z czymś”.

Konstrukcję „w porównaniu” zawsze należy łączyć z przyimkiem z (w porównaniu z kimś/czymś). Natomiast czasowniki „porównywać” i „porównać”, a także rzeczownik „porównanie” mają podwójną składnię – w tych przypadkach można używać zarówno przyimka z, jak i do (porównywać z kimś/porównywać do kogoś).

Przykłady użycia:
W porównaniu z tobą mam naprawdę łatwe i przyjemne życie.
Jego druga książka w porównaniu z drugą to prawdziwe arcydzieło.

Komentarze