Jak piszemy: w sensie czy w sęsie?

w sensie

Poprawna pisownia

w sęsie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „w sensie”.

 

Połączenia -em, -en, -om, -on piszemy przed literami: f, w, s, z, sz i ch (np. benzyna, sensacja, konfitura). Jeśli zaś chodzi o wymowę, to połączenia tego rodzaju można wymawiać zgodnie z pisownią albo wymawiając samogłoski nosowe.

 

Przykłady użycia:

Dzwoniłam dziś do niego, w sensie do Pawła, ale nie odbierał.
Twoje słowa brzmią bardzo mądrze, ale w sensie praktycznym są całkowicie bezużyteczne.

 

Komentarze

~ Kuba
9/29/20, 8:20 AM
Ale że w sęsie że jak