Jak piszemy: w skład czy wskład?

w skład

Poprawna pisownia

wskład

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „w skład".

Skład, zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego, oznacza zestaw obiektów lub substancji pewnego rodzaju, które dobrane w określonej liczbie i proporcji tworzą całość. Rzeczownik ten często łączy się z przyimkiem w, tworząc wyrażenie przyimkowe. 

Przykłady:

W skład pizzy wchodzą ciasto i warzywa.

W skład drużyny siatkarskiej wchodzi 12 uczestników. 

Zakwaterowanie wchodzi w skład ceny wycieczki.

 

Zgodnie z zasadą języka polskiego przyimek i następujący po nim wyraz zapisujemy oddzielnie. Stąd za poprawną pisownię uznaje się wyrażenie w skład.

Komentarze