Jak piszemy: w środę czy we środę?

w środę, we środę

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Przyimek w rozszerzony o e (czyli we) występuje przed wyrazami, które zaczynają się od spółgłosek w i f, które trudne wymówić w połączeniu z w (np. we wtorek, we Francji).
W omawianym przypadku powstaje zaś zbitka , która również może być trudna do wymówienia. Mimo to obie formy są poprawne i mogą być stosowane zamiennie. Forma „we środę” jest przy tym rzadsza.


Przykłady użycia:
W środę mam wizytę u lekarza.
Wracam we środę.
Premiera spektaklu odbędzie się w środę.

Komentarze