Jak piszemy: w stanie czy wstanie – razem czy osobno?

w stanie

Zależy od kontekstu

wstanie

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Użycie jednej z nich zależy od kontekstu.

 

Forma „w stanie” to wyrażenie przyimkowe (wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami, przymiotnikami, zaimkami, liczebnikami, przysłówkami), które pisze się osobno.

Forma „wstanie” to natomiast forma 3. osoby liczby pojedynczej czasu przyszłego czasownika „wstać”.

 

Przykłady użycia:

Obiecał mi, że jutro wstanie wcześniej niż zwykle.
Nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć.

Komentarze