Jak piszemy: w tę i we w tę czy wtę i wewtę – razem czy osobno?

w tę i we w tę, wtę i wewtę

Poprawna pisownia

Obydwa zapisy są w polszczyźnie poprawne i można je stosować w tekstach.

 

Jest to wyrażenie o charakterze potocznym i najczęściej mamy z nim do czynienia w mowie, ale sporadycznie można spotkać je również zapisane.

Wyrażenie "w tę i we w tę" oznacza "tam i z powrotem" – można je zaliczyć do okoliczników sposobu.

 

Przykład:

Piotr chodził w te i we w tę w oczekiwaniu na wyniki testów.

Łazisz wtę i wewtę – uspokój się!

Komentarze