Jak piszemy: w Ukrainie czy na Ukrainie?

w Ukrainie, na Ukrainie

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.


Zarówno forma "w Ukrainie", jak i "na Ukrainie" są formami dopuszczalnymi. Znaczą to samo. 
Przy czym forma z przyimkiem na nawiązuje do stanu podległości, co w omawianym przypadku ma związek z historią Ukrainy. Używana dziś coraz częściej forma "w Ukrainie" ma zaś akcentować niepodległość i suwerenność ww. państwa.
Podobnie rzecz ma się z formami (jadę) "na Ukrainę/do Ukrainy".

Przykłady użycia:
Tocząca się wojna w Ukrainie jest dla wielu ludzi wielkim dramatem.
Przez ostatnie dziesięć lat mieszkałam na Ukrainie.

Komentarze

~ Danuta
6/6/24, 8:51 PM
W takim razie powinniśmy też mówić w Litwie i w Węgrzech, to jest śmieszne,by wasz komentarz