Jak piszemy: w zamian czy wzamian – razem czy osobno?

w zamian

Poprawna pisownia

wzamian

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "w zamian".

 

"Zamian" to forma dopełniacza rzeczownika w liczbie mnogiej "zamiana". Zamiana oznacza zastąpienie jednej rzeczy drugą. Rzeczownik ten często łączy się z przyimkiem w, tworząc wyrażenie przyimkowe.

Zgodnie z zasadą języka polskiego przyimek i następujący po nim wyraz zapisujemy oddzielnie. Stąd za poprawną pisownię uznaje się wyrażenie "w zamian".

 

Przykłady:

W zamian za lalkę dostała misia.
Miała sporo nadgodzin, w zamian dostała dni wolne.
Darek przyszedł w zamian za Julka.

Komentarze

~ tak
12/16/21, 1:57 PM
@Zbonk używasz mądrych słów, a nie wiesz podstawowego, że "naprawdę" pisze się razem..
~ ZBronk
10/1/20, 1:29 PM
Na prawdę? ;-) A wydawało mi się, że przyimek "w" ma tylko rekcję biernikową lub miejscownikową, a w "w zamian" to frazeologizm czystej wody.