Jak piszemy: w związku czy wzwiązku – razem czy osobno?

w związku

Poprawna pisownia

wzwiązku

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „w związku”

 

Połączenie „w związku” to wyrażenie przyimkowe, które zgodnie z regułami polskiej ortografii pisze się oddzielnie.

 

Przykłady użycia:

Podjęto dziś decyzję o ewakuacji budynku w związku z zagrożeniem pożarowym.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii rząd poinformował o wprowadzeniu nowych obostrzeń.

Komentarze