Jak piszemy: wąski czy wonski?

wąski

Poprawna pisownia

wonski

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „wąski”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „ą” piszemy przed spółgłoskami szczelinowymi: „s”, „ś”, „z”, „ż”, „ź”, „sz”, „ch”, „w”, „f”. W naszym słowie głoska „ą” występuje przed spółgłoską „s”, dlatego poprawna pisownia to „wąski”.

 

Przykłady:

Te spodnie mają wąskie nogawki.

Magda szła wąską drogą.

Komentarze