Jak piszemy: watacha czy wataha?

wataha

Poprawna pisownia

watacha

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „wataha”.

 

Wataha to duża grupa ludzi, zwykle niebezpieczna lub uciążliwa dla otoczenia, a w terminologii łowieckiej oznacza stado wilków lub dzików.

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego „wataha” piszemy przez h, ponieważ jest to wyjątek od reguły. Zasady mówią, że piszemy ch, gdy wymienia się ono na sz, jednak w niewielkiej grupie wyrazów mimo wymiany na sz zachowujemy hAd-Dauha – Ad-Dausze (Dauha – Dausze), braha – braszeminialoha – minialoszemuwaszszaha – muwaszszaszewataha – wataszeyamaha – yamasze.

Wataha jest więc wyjątkiem, który trzeba zapamiętać.

 

Przykłady:
Wataha ją przeraziła, więc wróciła do domu.
Szedł lasem i zamarł, gdy usłyszał wycie wilków, pomyślał, że to wataha.
Z okolic stadionu szła wataha kibiców.

Komentarze