Jak piszemy: wciąż kontynuuje - pleonazm

wciąż, kontynuuje, trwa, nadal, toczy się, ciągnie się

Poprawna pisownia

wciąż kontynuuje

Niepoprawna pisownia

Poprawnymi pisowniami są: wciąż, kontynuuje, trwa, nadal, toczy się, ciągnie się.

Wciąż kontynuuje jest niepoprawne. To tak zwane „masło maślane”, czyli takie konstrukcje, w których oba człony oznaczają to samo i mogą być stosowane samodzielnie. Wciąż - ciągle, nadal, dalej, zaś kontynuować to trwać, robić coś nadal. 

UWAGA: Połączenie wciąż i kontynuować jest możliwe tylko wówczas, gdy wciąż występuje w znaczeniu powtarzalności czegoś, np.: Czy wciąż chcesz kontynuować tą rozmowę?

Przykłady:

Mimo, że nikt go już nie słuchał, wciąż kontynuował swoją przemowę. - Mimo, że nikt go już nie słuchał, kontynuował swoją przemowę.
Wieczorami wciąż kontynuował pisanie swojej pierwszej książki. - Wieczorami kontynuował pisanie swojej pierwszej książki.
Kierowca wypadł z toru, jednak szybko na niego powrócił i wciąż kontynuował wyścig. - Kierowca wypadł z toru, jednak szybko na niego powrócił i kontynuował wyścig. 

Komentarze