Jak piszemy: wdrożyć czy wdrorzyć?

wdrożyć

Poprawna pisownia

wdrorzyć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "wdrożyć".

 

Wdrożyć znaczy 'zastosować w praktyce'. Czasownik ten pochodzi od słowa "droga". Reguła mówi, że "ż" piszemy wtedy, gdy wymienia się na: "g", "z", "s", "ź", "dz", "h". Dzieje się tak w tym przypadku, co pokazuje para wyrazów: "wdrożyć" - "droga".

 

Przykłady:

Od jutra wdrażamy nowy etap naszego projektu.

Czy mógłbyś mnie wdrożyć w ten temat?

Komentarze