Jak piszemy: wędka czy wendka?

wędka

Poprawna pisownia

wendka

Niepoprawna pisownia

Wyraz „wędka” piszemy z użyciem litery ę

 

Wędka to przyrząd służący do łowienia ryb.

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ę pisze się w wyrazach przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.

 

Przykłady:

Wędka była nowa, ale nie było na niej żyłki.

Wziął wędkę i wyszedł z domu.

To nie była jego wędka.

Komentarze