Jak piszemy: weekend czy łykend?

weekend

Poprawna pisownia

łykend

Niepoprawna pisownia

Weekend to zapożyczenie z języka angielskiego (ang. weekend to dosłownie koniec tygodnia). W Słowniku Języka Polskiego PWN czytamy, że weekend to:

«okres od piątkowego popołudnia do niedzieli włącznie, wolny od pracy i nauki; też: wypoczynek poza miejscem zamieszkania, zorganizowany w tym czasie»

Wymowa słowa jest spolszczona [łikend], jednak pisownia pozostaje angielska. Mimo, że językoznawcy są zwolennikami ingerencji polszczyzny w zapożyczone wyrazy, ortograficznie  słowo to ma postać oryginalną. Należy pamiętać, że weekend odmienia się zgodnie z regułami polskiej deklinacji. Szczegóły poniżej:

przypadek     liczba pojedyncza     liczba mnoga
mianownik     weekend                     weekendy
dopełniacz     weekendu                   weekendów
celownik        weekendowi                weekendom
biernik           weekend                     weekendy
narzędnik      weekendem                 weekendami
miejscownik  weekendzie                 weekendach
wołacz           weekendzie                  weekendy

Przykłady:

Specyfiką polskich długich weekendów są poprzedzające je tłumy w supermarketach.
Pragnę weekendu jak kania dżdżu.
Weekend, weekend i po weekendzie. Wszystko, co dobre, szybko mija.

Komentarze

~ Dariusz
3/19/18 9:12 PM
A zapiątek, zamiast weekendu, może być?