Jak piszemy: węziej czy wężej?

węziej

Poprawna pisownia

wężej

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „węziej”.

Forma „węziej” to forma stopnia wyższego przysłówka „wąsko”.
Występująca niekiedy błędna forma „wężej” może być wynikiem skojarzenia z formą stopnia wyższego przymiotnika „wąski” – „węższy”.

Przykłady użycia:
W tamtym miejscu jest zbyt wąsko, żeby to postawić.
Było tak wąsko, że ledwo się przecisnąłem.

Komentarze