Jak piszemy: wezmę czy weznę?

wezmę

Poprawna pisownia

weznę

Niepoprawna pisownia

 

Czasownik “wziąć” w 1. osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego ma formę “wezmę”. Potwierdzenie tego znajdujemy m.in. w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego.

 

Wyraz “wziąć” powstał z przedrostka “wz-” i czasownika “-jąć”, czyli brać. Z tego powodu odmieniamy go przez osoby tak jak czasowniki zakończone na “-jąć”, np. przyjąć, wyjąć, nie zaś “-iąć”, np. giąć, ciąć, na co wskazywałaby współczesna forma czasownika.

 

Przykłady:

Wezmę urlop i pojedziemy nad morze, co ty na to?

Zaraz przyjdę, tylko wezmę torebkę.

W październiku wezmę ślub.

Komentarze

~ Anna
8/6/23, 12:32 PM
O. K.