Jak piszemy: whisky czy łyski?

whisky

Poprawna pisownia

łyski

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “whisky”. 

 

"Whisky" - rzeczownik obcego pochodzenia, rodzaju żeńskiego, nieodmienny. Oznacza szkocką wódkę wyprodukowaną z jęczmienia, żyta lub kukurydzy. 

Słowniki języka polskiego nie odnotowują formy “łyski”, która odzwierciedla wymowę wyrazu “whisky”. Można w nich natomiast znaleźć odrębny wyraz “whiskey”, oznaczający amerykańską odmianę whisky produkowaną w Stanach Zjednoczonych. Dopuszczalna jest także potoczna, spolszczona forma “łyskacz”, zarezerwowana dla komunikacji nieoficjalnej, częściej w formie ustnej niż pisemnej. 

 

Przykłady: 

Whisky to elegancki i wyrafinowany alkohol. 

Whisky przybyła do Szkocji z Irlandii.  

Początkowo produkcją whisky zajmowali się mnisi. 

Komentarze

~ P
3/2/24, 11:24 AM
A łyski to ptaki.