Jak piszemy: wideo czy video?

video

Zależy od kontekstu

wideo

Zależy od kontekstu

Wyraz ten można zapisywać dwojako – zarówno wideo, jak i video są formami poprawnymi.

 

Cząstka video została z powodzeniem przyswojona przez język polski, dlatego słowniki ortograficznie uwzględniają obydwie pisownie. Dotyczy to sytuacji, w których video/wideo stanowi samodzielny wyraz, ale także wyrazów złożonych np. videokonferencja, wideotelefon, videomagnetowid.

 

Przykłady:

Z powodu epidemii musieliśmy przeprowadzić wideokonferencję zamiast tradycyjnego zebrania.

Czy można przegrać klasyczną kasetę video na nośnik CD?

Chciałbym nakręcić film video na temat zdrowego odżywiania.

Komentarze