Jak piszemy: wieczór czy wieczur?

wieczór

Poprawna pisownia

wieczur

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik "wieczór" zapisujemy z użyciem "ó".

 

Wieczór to część doby między zachodem słońca a nocą oraz spotkanie odbywające się wieczorem, impreza, publiczne zebranie.

"Wieczór" zapisywany jest z użyciem "ó", ponieważ wynika to z zasady ortografii, która mówi że "ó" wymienne jest zawsze wtedy, gdy wymienia się na "o" w wyrazach pokrewnych, a więc: wieczór, bo: wieczory.

 

Przykłady:

Dzisiejszy wieczór poprowadzi dla Państwa znany piosenkarz.
Ten wspaniały wieczór umili nam muzyka na żywo.
Przygotowany przez nas wieczór poetycki został poświęcony setnej rocznicy śmierci naszego wieszcza narodowego.

Komentarze