Jak piszemy: wigilii czy wigili?

wigilii

Poprawna pisownia

wigili

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „wigilii”. 

 

Forma „wigilii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju żeńskiego „wigilia”.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ia przyjmują w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku końcówkę -ii, jeżeli zakończenie -ia występuje po: t, d, r, l, k, g, ch (czyli wyrazy zapożyczone), np. anomalia – anomalii, ewangelia – ewangelii.

 

Przykłady użycia:

Do wigilii zasiądziemy około osiemnastej.

Marzę o wigilii z całą rodziną.

Do wigilii imienin świętego Andrzeja pozostało jeszcze dziesięć dni.

Komentarze

~ Koksandet
11/26/22, 9:02 AM
Wigilii