Jak piszemy: winny czy winien?

winny

Zależy od kontekstu

winien

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu (w jednym przypadku definicje wyrazów pokrywają się).

„Winny” oznacza: związany z winem. To także określenie osoby, na której ciąży wina oraz osoby, która zrobiła coś złego (w tym przypadku wyrazu można używać zamiennie ze słowem „winien”).

„Winien” to zaś określenie osoby będącej sprawcą czegoś złego (w tym przypadku wyrazu można używać zamiennie ze słowem „winny”). To również dłużny, mający do spłacenia jakiś dług, należność, a także mający jakieś zobowiązania wobec kogoś.

Przykłady użycia:
Jesteś mi winien 100 złotych.
Nieopodal rósł winny krzew.
Miałem co innego na myśli, jestem ci winien wyjaśnienie.
Czuję się winny, że tak postąpiłem.

Komentarze