Jak piszemy: Wioleta czy Wioletta?

Wioleta, Wioletta

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

W języku polskim przywołane imię możemy zapisywać dwojako, stąd obecność obu form - Wioleta (rzadziej) i Wioletta (częściej). Imię to pochodzi z języka włoskiego Violetta i zostało spolszczone. Należy stosować taką formę tego imienia, która została zapisana w dokumentach urzędowych, czyli jeśli jakaś kobieta nazywa się Wioleta, błędem będzie zwracanie się do niej Wioletta (i odwrotnie). Sprawdzenie tego bywa problematyczne, dlatego najlepiej zapytać właścicielkę imienia, jak się do niej zwracać.

Przykłady użycia:

Wioleta Kowalska zajęła ósme miejsce podczas wojewódzkich zawodów skoków wzwyż.

Zadzwoń do Wioletty i powiedz jej, żeby natychmiast do mnie przyszła.

Wioleto, nie bądź na mnie zła.

Komentarze