Jak piszemy: Włoch czy Włoszech?

Włoch

Zależy od kontekstu

Włoszech

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy jednak od kontekstu.

Forma „Włoch” to forma dopełniacza rzeczownika „Włochy”.
Forma „Włoszech” to forma miejscownika rzeczownika „Włochy”.

Przykłady użycia:
Chciałabym pojechać do Włoch.
W przyszłym tygodniu jadę do Włoch na delegację.
Moja ciotka mieszka od lat we Włoszech.
We Włoszech jadłem najlepszą pizzę.

Komentarze