Jak piszemy: włodarz czy włodasz?

włodarz

Poprawna pisownia

włodasz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „włodarz”.

 

Dawniej włodarzem nazywano osobę, która kierowała folwarkiem w majątku ziemskim. Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy w nazwach zawodów zakończonych na "-arz" i "-erz".

 

Przykłady:

Gdzie jest wasz włodarz?

Włodarz sprawdził właśnie, czy każdy wykonuje swoją pracę.

Komentarze