Jak piszemy: Województwo Mazowieckie czy województwo mazowieckie?

województwo polskiego

Poprawna pisownia

Województwo Mazowieckie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „województwo mazowieckie”.

 

Reguła mówi, że przymiotniki utworzone on nazw geograficznych zapisujemy małą literą. „Mazowieckie” jest przymiotnikiem utworzonym od „Mazowsza”,

 

 

Przykłady:

Wymień pięć miast znajdujących się w województwie mazowieckim.

Przeprowadzam się do województwa mazowieckiego.

Komentarze